Welkom bij het Cuypersgenootschap

Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw en in toenemende mate op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Wij streven ernaar zo veel mogelijk samen te werken met andere erfgoedorganisaties.           

De naam kan misleiden. Hoewel het werk van de bekende Roermondse architect en ontwerper dr Pierre Cuypers de directe aanleiding is geweest tot de oprichting van het Cuypersgenootschap, is het is nooit de bedoeling van de leden van het Cuypersgenootschap geweest zich te beperken tot het werk van deze buitengewoon creatieve en veelzijdige Roermondse architect.


Laatste nieuws

Voorjaarsexcursie zaterdag 12 mei West-Friesland en Wieringermeerpolder

Op zaterdag 12 mei 2012 wordt de voorjaarsexcursie van het Cuypersgenootschap gehouden. We bezoeken de Gereformeerde kerk van Andijk uit 1930 (Egbert Reitsma) en het vm. stadhuis van Medemblik uit 1940-1941 (A. Kropholler). De lunch met aansluitend Algemene Ledenvergadering wordt op 12.30 uur gehouden in café-restaurant ‘t Fortuin, Dorpsstraat 190, Wervershoof.

Tussen 15.00 en 17.00 uur rondrit door de Wieringermeerpolder waar we rijden langs dorpen, boerderijen en gemalen uit de periode 1935-1940 toen de polder uit de Wieringermeer werd ontgonnen.

Voor nadere informatie over het programma kunt u zich wenden tot de secretaris (secretaris@cuypersgenootschap.nl).

Aanmelden bij de penningmeester Jan Dekkers (dekkersdruten@hetnet.nl) onder gelijktijdige overmaking van het excursiegeld, € 35,– per persoon op rekeningnummer 4835002 t.n.v. Cuypersgenootschap te Druten


Website Cuypersgenootschap vernieuwd

De website van het Cuypersgenootschap is onlangs vernieuwd. Doordat we zijn overgegaan naar een andere provider, hebben we een half jaar onze website niet kunnen bewerken. Ook op dit moment functioneert de website nog niet naar behoren en is downloaden van de achterliggende documenten nog niet mogelijk. Zo kunnen de oude nummers van het Cuypersbulletin nog niet worden geraadpleegd. De komende tijd zullen we proberen de site op orde te krijgen zodat we het verder kunnen actualiseren en opvullen. Veel gegevens zijn inmiddels verouderd. Zo is het nog niet mogelijk om recente Cuypersbulletins te plaatsen en onze behoudsacties te actualiseren.

Wel kunnen we u melden dat we ook in 2011 zeer actief zijn geweest.

Voor nadere actuele informatie kunt u terecht bij secretaris Leo Dubbelaar, te bereiken op secretaris@cuypersgenootschap.nl (gesloten in de periode 19 december 2011 t/m 10 januari 2012)


Boerderijen De Horsten Wassenaar; reactie CG

Bijgaand de reactie van het Cuypersgenootschap op het verzoek van uw gemeente over De Horsten. Er zit ook een WOB-verzoek bij. Daarnaast nog een bezwaar over het besluit van uw gemeente om objecten van de Raaphorstlaan niet te behandelen ingevolge de Erfgoedverordening.

Afwijzing Raaphorstlaan
Reactie op intrekkingsbesluit
WOB verzoek III


Najaarsexcursie 2010

De aanstaande najaarsexcursie van het Cuypersgenootschap staat gepland voor zaterdag 30 oktober a.s. Wij zullen op die dag een bezoek brengen aan de Zaanstreek en aan Amsterdam-Noord. De Zaanstreek is één van de oudste industriegebieden van Europa. Industieel erfgoed is daarom een belangrijk thema van de excursie. Lees verder >>


Uitstel uitspraak rechtbank Scheepjeskerk

In het voorjaar is het beroep van het Cuypersgenootschap tegen afwijzing van de monumentenstatus door het rijk bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage behandeld. Zes weken na behandeling zou er uitspraak komen. Door ziekte van de behandelende rechter is tot nu toe nog geen uitspraak gedaan.

Het Cuypersgenootschap heeft vandaag een brief van de rechtbank ontvangen met de mededeling dat het beroep door een andere rechter verder zal worden behandeld. Verder verzoekt de rechtbank of alle partijen binnen twee weken zich in kunnen vinden om onder deze omstandigheden een nadere zitting achterwege te kunnen laten.

Voordat het Cuypersgenootschap daarin een besluit neemt, zal het eerst aan de rechtbank vragen voor een uitvoerig verslag van de zitting waarin de punten die voor het genootschap van belang zijn, zijn meegenomen.


Beroep rechtbank Christus Koningkerk Heerlen gegrond

De rechtbank Maastricht heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen het Cuypersgenootschap en de gemeente Heerlen, waarbij de gemeente Heerlen ons bezwaarschrift tegen het niet-aanwijzen als gemeentelijk monument van de Christus Koningkerk niet ontvankelijk heeft verklaard.

Klik hier voor de uitspraak.