Agenda

UITNODIGING

Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te houden op zaterdag 31 oktober 2020, aanvang 13.30 uur. In verband met RIVM-voorschriften wordt de vergadering digitaal via Zoom gehouden.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de vergadering d.d. 13 april 2019 te Amersfoort
 4. Vaststelling begroting 2020
 5. Vaststelling jaarrekening 2019 en verslag kascommissie 2019
 6. Verkiezing kascommissie 2020
 7. Jaarverslag 2019
 8. Begroting 2021
 9. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en op de website www.cuypersgenootschap.nl geplaatst

Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter

L.W. Dubbelaar, secretaris

Aanmelden bij secretaris Leo Dubbelaar secretaris@cuypersgenootschap.nl of per post naar Alferbos 246, 2715 TN Zoetermeer.
Na aanmelding wordt de Zoom-link naar de vergadering toegezonden.