Onlangs heeft de Architect A.J. Joling Stichting een boek gepubliceerd over de Amsterdamse architect Anton Joling. Het boek opent met een beschrijving van zijn jeugd, opleiding en vorming en vervolgens wordt zijn oeuvre in architectuurhistorische context geplaatst. Tenslotte wordt de geschiedenis van zijn familie behandeld met aandacht voor de genealogische gegevens.
Mocht u exemplaren willen bestellen, dan kan dat per mail bij de secretaris van de stichting, de heer F. van den Bergh, fajtmbergh@gmail.com en door overmaking van een bedrag van€ 37,00 op rekening NL03 RBRB 0929 3629 93 ten name van de Architect A.J. Joling Stichting met als betalingskenmerk: Jolingboek