Geachte leden van het Cuypersgenootschap,

Het is weer zover! Op zaterdag 14 mei a.s. organiseert het Cuypersgenootschap  een excursie en Algemene Ledenvergadering in West-Brabant. De agenda en stukken van de ALV volgen binnenkort. Aan enkele details van het excursieprogramma wordt nog druk gewerkt, maar noteert u alvast het volgende.

Het programma in het kort:

  • 10.35-10.45 verzamelen en vertrek touringcar bij NS-station Roosendaal
  • 11.00-12.00 bezoek aan Landgoed Vrederust onder leiding van een gids. Het betreft een landgoed van ruim honderd hectare en herbergt een pyschiatrisch ziekenhuis dat aan het begin van de twintigste eeuw door een Zeeuwse stichting als zodanig is ingericht. Een deel van het terrein, landgoed Buitenlust, is eigendom van het Brabants Landschap. Op het terrein zijn vele bijzondere vooroorlogse panden te vinden.
  • 12.15-13.00u. bezoek aan de kerk van Welberg onder leiding van ons voormalig bestuurslid Rens Swart. De Sint-Corneliuskerk in Welberg, een dorp grenzend aan Steenbergen, is in 1928 gebouwd. De architecten, de gebroeders B.P.J. en A.W. Oomen uit Oosterhout, bouwden deze kerk in de stijl van het ‘baksteenexpressionisme’, waarbij baksteen zowel functioneel als decoratief werd gebruikt. Rens heeft de Corneliusbasiliek, zoals hij hem noemt, enkele jaren geleden gekocht en zal aandacht schenken aan de historie van het gebouw en de lange weg van restaureren en bewoonbaar maken. Wie wil kan de toren beklimmen en de gewelven bezoeken, waar Rens voorbereidingen treft voor restauratie van het dak.
  • 13.00u-14.15u lunch en ALV in de Corneliusbasiliek
  • 14.30u-1500u bezoek onder leiding van een gids aan de Sint-Gummaruskerk van Steenbergen. Deze iconische kerk uit de vroege twintigste eeuw is gebouwd onder leiding van Joseph Cuypers en Jan Stuyt en gebaseerd op een schets van Pierre Cuypers.
  • 15.30u-16.30u een wandeling in Roosendaal langs het erfgoed van architect Hurks. De Brabantse architect Jacques Hurks heeft in Roosendaal een groot aantal bijzondere panden gerealiseerd in de stijl van de Amsterdamse School. Deze wandeling voert langs een aantal van zijn projecten. Mogelijk worden ook enkele interieurs bezocht. Daarna brengen we u per touringcar terug naar het NS-station.

Tijdens excursie en vergadering worden de dan geldende coronaregels in acht genomen. Maar blijft u s.v.p. thuis als u corona-achtige verschijnselen heeft of mogelijke besmetting vermoedt.

Aanmelden voor de excursie en/of diner:
via een e-mail aan de penningmeester Jan Dekkers jgwrdekkers@outlook.com uiterlijk 7 mei 2022.

De kosten voor deelname aan de excursie bedragen € 45 p.p.
De kosten voor deelname aan het diner bedragen € 32 p.p. (drank voor eigen rekening).
S.v.p. direct overmaken naar IBAN-rekening NL26INGB 0004 8350 02 t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten.
O.v.v. Voorjaarsexcursie 2022 + naam en/of uw lidnummer.

Wij hopen u te zien!
Namens het bestuur van het Cuypersgenootschap,
Jan Dekkers & David Mulder