In 2023 zal het Cuypersgenootschap voor haar leden een aantal korte excursies naar bijzondere monumenten organiseren.
Eerder waren er al excursies naar Den Bosch, Waalwijk en Hilversum.

Op 19 augustus 2023 staat het Cuypershuis te Roermond op het programma.
Onder begeleiding van een deskundige van dit voor Nederland unieke museum bekijken we het woonhuis met atelier van Pierre Cuypers.
Het is een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met het leven en werk van onze naamgever en zijn geboortestad Roermond.

De ontvangst met koffie en thee is op 19 augustus vanaf 13 uur.
Om 13.30 uur start de rondleiding van ongeveer 60 minuten.
Na de rondleiding kunt u de vaste tentoonstelling over Cuypers bekijken of op eigen gelegenheid een rondwandeling maken door het prachtige Roermond.
Natuurlijk kunt u ook een bezoek brengen aan de bekende Munsterkerk.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden tot 13 augustus bij Jan Dekkers via jgwrdekkers@outlook.com (maximaal 10 deelnemers).
De kosten voor deelname aan de excursie bedragen € 12,50 p.p.
Wilt u dat na uw bevestiging overmaken naar IBAN-rekening NL26 INGB 0004 8350 02
T.n.v. Cuypersgenootschap Druten o.v.v. Cuypershuis + naam en indien bekend het CG-lidnummer.

Indien u in het bezit bent van een Museumjaarkaart is het fijn om deze mee te nemen naar Roermond.
Het Cuypershuis is per trein en auto goed bereikbaar.
Parkeren kan in de parkeergarage (denk aan kosten), of op de Kapellerlaan aan de kant van de kapel (vrij parkeren), of in de straten achter het Cuypershuis.

Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap
Secretariaat: Alferbos 246 / 2715 TN Zoetermeer / telefoon: 06-23398363
website: www.cuypersgenootschap.nl / e-post: secretaris@cuypersgenootschap.nl