Geachte leden van het Cuypersgenootschap,

Op 7 oktober gaat het Cuypersgenootschap naar Zuid-Limburg. Wij bezoeken daar enkele hoogtepunten uit de kerkenbouw in Limburg, namelijk de basiliek in Sittard en de kerk van Genhout (gemeente Beek). Ook stappen we uit bij de kerk van Schimmert en de watertoren, de “Reusch van Schimmert”. De excursie wordt gecombineerd met een Algemene Ledenvergadering. De definitieve agenda en de stukken van de ALV volgen binnenkort en zullen per email en op onze website gedeeld worden. Ook kunnen de stukken u op verzoek per post worden toegezonden door de secretaris (secretaris@cuypersgenootschap.nl / 06 – 233 983 63).

Basiliek O.L.V. H. Hart Sittard

Na het wonder van de naainaald werd tussen 1875 en 1877 de basiliek gebouwd. In 1883 werd de kerk door paus Leo XIII als eerste kerk in Nederland tot basilica minor verheven. Een meisje slikte per ongeluk een naainaald in en na 33 keer Maria te hebben aangeroepen, hoestte het meisje de naald op. Er ontstond een grote devotie voor het H. Hart van Maria.

Architect Johannes Kayser, leerling van dr. Cuypers, ontwierp de kerk. De prachtige neogotische kerk vertoont grote overeenkomsten met de Posthoornkerk in Amsterdam, maar ook met de Munsterkerk in Roermond, die twee keer door Cuypers werd gerestaureerd. Kayser ontwierp ook het in 1892 gebouwde Mariapark, een bouwwerk dat kenmerkend is voor zijn latere, op de Noord-Duitse baksteengotiek gebaseerde stijl.

Sint Hubertuskerk in Genhout (Beek)

In de periode 1936-1937 werd de kerk gebouwd naar het ontwerp van architect Alphons Boosten. De kerkbouw was geïnspireerd op de gevel van de O.L.V.-basiliek te Maastricht en is gebouwd in een romantisch-modernistische stijl. De kerk wordt beschouwd als één van de belangrijkste exponenten van het zogenoemde Limburgse Reveil, een regionale kunststroming uit het Interbellum. Vanzelfsprekend gaan we ook de kunstwerken bezichtigen.

Sint Remigiuskerk in Schimmert

In de jaren 1924-1926 werd de kerk gebouwd door de architecten Joseph en Pierre Cuypers jr. De kerk werd opgetrokken in historiserende stijl met neoromaanse en neogotische invloeden. In 1938 werd een nieuwe sacristie gebouwd naar ontwerp van Joseph Cuypers.

Watertoren Schimmert

De 38 meter hoge watertoren dateert uit 1927 en werd ontworpen door architect Jos Wielders die zich liet inspireren door de Amsterdamse School. De bouwkosten bedroegen 85.000 gulden. Het hoogste punt ligt 178 meter boven NAP. Er zijn twee trappenhuizen met 156 treden elk. Gelukkig is er ook een lift. De toren was tot 2015 in gebruik bij de Waterleiding Maatschappij Limburg.

Het programma:

 •  10.30 uur aankomst station Sittard
 •  10.45 uur rondleiding basiliek
 •  12.00 uur vertrek bus station
 •  12.30 uur lunch in brasserie-restaurant De Poort, Burg. Janssenstraat 26, Beek
 •  13.15 ALV
 •  14.00 uur vertrek naar Genhout
 •  14.20 uur rondleiding kerk Genhout Hubertusstraat 61
 •  15.30 uur vertrek naar Schimmert
  • Bezichtiging buitenkant kerk Hoofdstraat 86 Schimmert
  • Bezichtiging buitenkant watertoren De Bockhofweg 1 Schimmert
 • 17.00 uur aankomst station Sittard

Op de agenda van de ALV staat in ieder geval de door het bestuur voorgenomen contributieverhoging van

EUR 7,50 met ingang van het contributiejaar 2024.
Aanmelden voor de ALV, excursie en/of diner graag via een email aan de penningmeester Jan Dekkers
jgwrdekkers@outlook.com – uiterlijk 1 oktober 2023.

De kosten voor deelname aan de excursie bedragen € 50 p.p.
Indien gewenst kan worden deelgenomen aan het diner in het restaurant Wine en Dine, Markt Sittard. De kosten voor deelname aan het diner bedragen € 37,50 p.p. (drank voor eigen rekening).
S.v.p. direct overmaken naar IBAN-rekening NL26INGB 0004 8350 02 t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten. O.v.v. Najaarsexcursie 2023 + volledige naam en (indien bekend uw lidnummer).

Wij hopen u te zien!
Het bestuur van het Cuypersgenootschap