Geachte leden van het Cuypersgenootschap,

Het is weer zover! Op zaterdag 23 oktober a.s. organiseert het Cuypersgenootschap – onder voorbehoud – een excursie en Algemene Leden Vergadering in Nijmegen. De agenda en stukken van de ALV volgen binnenkort. Aan enkele details van het excursieprogramma wordt nog druk gewerkt, maar noteert u alvast het volgende.

Het programma in het kort:

  • 10.00 Start in de Stadsschouwburg (Bijvoet en Gerard Holt 1959-1961), Keizer Karelplein, d.i. niet ver van Station Nijmegen.
  • 12.00 Lunch, Algemene LedenVergadering en rondleiding in het Berchmanianum (Jos. en Pierre jr. Cuypers,1927-1929), Houtlaan 4.
  • 15:00 Wederopbouwarchitectuur: Stadswandeling, tentoonstelling en bezoek Molenstraatkerk (Nic. Molenaar sr. 1895-1896, A. Siebers en W. van Dael 1958-1960).
  • 17.30 Einde excursie.

Daarna voor de liefhebbers dineren (€ 32, exclusief drankjes); waarschijnlijk in het restaurant van De Vereeniging.

Van de Stadsschouwburg naar het Berchmanianum en van daar naar het stadscentrum reizen we per touringcar. Die zal langs diverse gebouwen en complexen rijden die kenmerkend zijn voor ofwel de vooroorlogse periode van katholieke emancipatie ofwel de naoorlogse wederopbouw.

Tijdens excursie en vergadering worden de dan geldende coronaregels in acht genomen. Maar blijft u s.v.p. thuis als u corona-achtige verschijnselen heeft of mogelijke besmetting vermoedt.
Tijdens het vervoer per touringcar is het dragen van een mondkapje verplicht. Verder verzoeken wij u gezien de nu geldende restricties uw vaccinatiebewijs, recente geldige negatieve test of herstelbewijs bij u te hebben en uw identiteitsbewijs.

Aanmelden voor de excursie en/of diner:
via een e-mail aan de penningmeester Jan Dekkers jgwrdekkers@outlook.com uiterlijk 8 oktober 2021 !

De kosten voor deelname aan de excursie bedragen € 43 p.p.
De kosten voor deelname aan het diner bedragen € 32 p.p. (drank voor eigen rekening).
S.v.p. direct overmaken naar IBAN-rekening NL26INGB 0004 8350 02 t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten.
O.v.v. Najaarsexcursie 2021 + naam en/of uw lidnummer.

Wij hopen u in Nijmegen te zien!
Namens het bestuur van het Cuypersgenootschap,
Agnes van der Linden & David Mulder