Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te houden op zaterdag 23 oktober 2021 in het Berchmanianum, Houtlaan 4 te Nijmegen, aanvang 12.45 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de digitale ZOOM-vergadering d.d. 31 oktober 2020
4. Vaststelling jaarrekening 2020 en verslag kascommissie 2020
5. Verkiezing kascommissie 2021
6. Jaarverslag 2020
7. Begroting 2022
8. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en op de website www.cuypersgenootschap.nl geplaatst
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris

Aanmelden bij secretaris Leo Dubbelaar secretaris@cuypersgenootschap.nl of per post naar Alferbos 246, 2715 TN Zoetermeer.