Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te houden op zaterdag 7 oktober 2023 in de brasserie-restaurant De Poort, Burg. Janssenstraat 26 te Beek L (6191 JC), aanvang 13.15 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 22 april 2023 te Waalwijk
4. Vaststelling begroting 2024
5. Voorstel tot contributieverhoging van € 7,50 per 1 januari 2024
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en op de website www.cuypersgenootschap.nl geplaatst
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris

Aanmelden bij penningmeester Jan Dekkers, jgwrdekkers@outlook.com
Voor het alleen bijwonen van de vergadering zijn geen kosten aan verbonden.