Voorjaarsexcursie zaterdag 13 april 2024

Geachte leden van het Cuypersgenootschap,

Op zaterdag 13 april gaat het Cuypersgenootschap naar de gemeente Alphen aan de Rijn. Wij bezoeken daar enkele belangwekkende kerken in Boskoop en Alphen aan de Rijn en het raadhuis van Boskoop. De excursie wordt gecombineerd met een Algemene Ledenvergadering.

De definitieve agenda en de stukken van de ALV volgen binnenkort en zullen per email en op onze website gedeeld worden. Ook kunnen de stukken u op verzoek per post worden toegezonden door de secretaris (secretaris@cuypersgenootschap.nl / 06-233 983 63).

 • 10.30
  Vertrek vanaf Leiden-Centraal
 • 10.45-11.00
  Busrit Hazerswoude-Rijndijk en Boskoop langs diverse gebouwen, waaronder Kleifabriek Nieuw-Werklust, Rijndijk 14-18
 • 11.30-12.45
  Boskoop, Raadhuis, Raadhuisplein 1-5, 1928-1929, D.L. Landman; rondleiding en ALV-vergadering in raads/trouwzaal
 • 13.00-14.00
  Lunch in vm. Boomkwekerstentoonstellingsgebouw Flora, Parklaan 4 Boskoop, rijksmonument, 1931, D.L. Landman.
 • 14.00-14.15
  Busrit Boskoop langs diverse gebouwen
 • 14.15-15.15
  Boskoop, RK-kerk H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50, 1969-1971, P. Dykema; Eén van de laatste Bossche School kerken.
 • 15.45-16.30
  Alphen, Herv. Adventskerk, Julianastraat 69, 1921-1922, W.Ch. Kuijper
 • 16.30
  Terug naar Leiden Centraal via N11

Aanmelden voor de ALV, excursie en/of diner graag via een email aan de penningmeester Jan Dekkers jgwrdekkers@outlook.com – uiterlijk 7 april 2024.

De kosten voor deelname aan de excursie bedragen € 50 p.p.
Indien gewenst kan worden deelgenomen aan het diner in Stadscafé Van der Werff, Steenstraat 2 te Leiden. De kosten voor deelname aan het diner bedragen € 37,50 p.p. (drank voor eigen rekening).
S.v.p. direct overmaken naar IBAN-rekening NL26INGB 0004 8350 02 t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten. O.v.v. Voorjaarsexcursie 2024 + volledige naam en (indien bekend uw lidnummer).

Wij hopen u te zien!


Uitnodiging ALV zaterdag 13 april 2024

Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te houden op zaterdag 13 april 2024 in de raads- annex trouwzaal van het RaadHuis Boskoop, Raadhuisplein 1-5 te Boskoop, aanvang 11.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de vergadering d.d. 7 oktober 2023 te Beek (L)
 4. Vaststelling jaarrekening 2023 en verslag kascommissie 2023
 5. Verkiezing kascommissie 2024
 6. Jaarverslag 2023
 7. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap/Contact met de leden
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en op de website www.cuypersgenootschap.nl geplaatst.
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter L.W. Dubbelaar, secretaris

Aanmelden bij penningmeester Jan Dekkers, jgwrdekkers@outlook.com

Aan het bijwonen van de vergadering zonder deelname aan het verdere excursieprogramma zijn geen kosten verbonden. We zijn op die dag telefonisch bereikbaar op 06-233 983 63.