Behoudsacties

Voor inlichtingen en nadere informatie over lopende behoudsacties kunt u een e-mail sturen naar secretaris Leo Dubbelaar secretaris@cuypersgenootschap.nl

Gemeente Veenendaal wijst Kerkewijk 44 t/m 54 als gemeentelijk monument

Gemeente Veenendaal wijst Kerkewijk 44 t/m 54 als gemeentelijk monument

In 2008 heeft het voormalige college besloten om de panden op de Kerkewijk 44 en 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument. De procedure hiervoor is destijds opgestart en het voornemen om de panden aan te wijzen is verstuurd naar de toenmalige ...
Lees meer
Centrum Weesp

Weesp moet aan de slag met monumenten

Het Cuypersgenootschap heeft samen met Heemschut en de Historische Kring Weesp geadviseerd om in Weesp een grote inhaalslag te maken op het gebied van erfgoed. De drie partijen waren hier door de gemeente actief voor uitgenodigd in de aanloop van ...
Lees meer
Haarendael in Oisterwijk

Ook Cuypersgenootschap kant zich tegen sloopvergunning voor Haarendael

Het Cuypersgenootschap schaart zich achter het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om geen omgevingsvergunning voor sloop op Haarendael af te geven. Vanwege de uitzonderlijke grote architectuur- en cultuurhistorische waarde van het complex dient een grootschalige sloop voorkomen te ...
Lees meer
De Vuurvogel in Malden

Sloop of behoud voormalige school De Vuurvogel in Malden: beide opties liggen op tafel

Het voormalige pand van basisschool De Vuurvogel in Malden blijft mogelijk toch behouden. Zowel sloop als nieuwbouw is volgens de gemeente Heumen nog mogelijk. Het Erfgoedplatform Heumen houdt er binnenkort een bijeenkomst over. In een brief aan omwonenden heeft de ...
Lees meer
Hervomde kerk in Ochten

Gemeente Neder-Betuwe negeert uitspraak rechter

De rechtbank Gelderland heeft op 2 juni 2021 uitspraak gedaan waarbij burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe worden opgedragen om binnen twee weken te nemen over ons bezwaar om niet de binnenzijde van de Hervormde Kerk te Ochten aan te wijzen ...
Lees meer
LTS in Breda. Foto Ron Magielse.

Niet iedereen blij met bouwplannen 235 appartementen op plek oude LTS in Breda

Het plan om de oude LTS aan de Tuinzigtlaan in Breda te slopen, zodat er ruimte komt voor een appartementencomplex, valt niet bij iedereen in goede aarde. Sommige omwonenden vinden de nieuwbouw te massaal, erfgoedorganisaties waarschuwen voor het verdwijnen van ...
Lees meer
Trefpunt-in-Barendrecht

College wil nieuwbouw in plaats van renovatie monumentale Trefpunt

Het college van B&W wil het liefst alle bestaande gebruikers van ’t Trefpunt herhuisvesten in een nieuwbouwlocatie. Dit blijkt uit het collegevoorstel ‘Herhuisvesting ’t Trefpunt’ dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Wethouder Luijendijk zegt dat met nieuwbouw de behoefte aan ...
Lees meer
Klooster Huize Bijdorp in Voorschoten. Foto Taco van der Eb

Protest tegen sloop vleugels hoofdgebouw Klooster Bijdorp in Voorschoten

Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut protesteren tegen sloop van delen van het kloostercomplex Bijdorp in Voorschoten, namelijk het zogeheten Nieuwe Pensionaat ofwel de Middelbare Meisjesschool. Het pand is een onderdeel van het gemeentelijk monument en sloop is daarmee niet ...
Lees meer
Ministerie SoZaWE in Den Haag

Cuypersgenootschap verzet zich tegen sloop ministerie

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, wil dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behouden blijft. Met de sloop dreigt een waardevol bouwwerk van de internationaal bekende architect Herman Hertzberger en een schoolvoorbeeld van het structuralisme – ...
Lees meer
Dorpshuis Prins Maurits in Hollandse Kroon (Nieuwe Niedorp). Foto gemeente

Verzoek van Cuypersgenootschap om gemeentelijke monumentenlijst heeft succes

De gemeente Hollands Kroon heeft op verzoek van het Cuypersgenootschap opnieuw vijf panden aangewezen als gemeentelijk monument. Ten behoeve van het behoud van erfgoed heeft de gemeente besloten om de percelen Dorpsstraat 81 en Dorpsstraat 129 in Nieuwe Niedorp, Kerkplein ...
Lees meer