Behoudsacties

Voor inlichtingen en nadere informatie over lopende behoudsacties kunt u een e-mail sturen naar secretaris Leo Dubbelaar secretaris@cuypersgenootschap.nl

H. Geestkerk, Amstelveen

Heilige Geestkerk gered

Enige tijd geleden is de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan te Amstelveen na een periode van leegstand verkocht aan een projectontwikkelaar. De nieuwe eigenaar wilde de kerk vervangen door woningbouw. Daar bestond bij de gemeente aanvankelijk wel draagvlak voor. De ...
Lees meer
Rebobothkerk, Bellingwolde

Verzoek tot behoud kerkje Bellingwolde

Begin april heeft het Cuypersgenootschap haar zorgen uitgesproken over de toekomst van het voormalige gereformeerde kerkgebouw Rehoboth aan de Hoofdweg te Bellingwolde. Het gebouw heeft zijn functie verloren en de eigenaar heeft het voornemen het te slopen. Het kerkgebouw vertoont ...
Lees meer
Hollandse Kroon, voorbeeld een te plaatsen voormalig provinciaal monument. Foto Ed Balk

Eindelijk een monumentenbeleid voor Hollands Kroon

Na jarenlang aandringen heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon in het voorjaar van 2019 eindelijk besloten om een gemeentelijk monumentenbeleid te ontwikkelen. De gemeente heeft een rijk verleden. Tot de gemeente behoren onder andere het voormalige eiland Wieringen, de Wieringermeerpolder ...
Lees meer
Haarlem Moeder Verlosserkerk, foto Reliwiki, J.M. de Rijk

Monumentenactie Haarlem geslaagd

Een kerkgebouw in Haarlem wordt monument op verzoek van het Cuypersgenootschap, de erfgoedvereniging Heemschut en de Historische Vereniging Haerlem. De gemeente Haarlem heeft recent besloten om de Moeder-van de-Verlosserkerk, Professor Eykmanlaan 48 te Haarlem, te beschermen als gemeentelijk monument. Het ...
Lees meer
Vroomshoop voorgevel

De voormalige technische school

Recent hebben het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut de gemeente Twenterand verzocht om de Christelijke Scholengemeenschap Het Noordik aan de Lindenflier in Vroomshoop te beschermen als gemeentelijk monument. Het complex kwam in de jaren vijftig tot stand als technische school ...
Lees meer
Universiteitsmuseum Utrecht

Plan voor Universiteitsmuseum

Het verzet van het Cuypersgenootschap tegen de voorgenomen sloop van het Utrechtse Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat heeft effect gehad. Begin 2018 leek er nog sprake van volledige sloop van het bouwdeel uit de jaren negentig. Na veel discussie is ...
Lees meer
Sarphatipark

Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Sarphatipark 103-105

Op 3 februari 2020 heeft het Cuypersgenootschap de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de panden Sarphatipark 103-105. Het betreft twee panden die deel uitmaken van de uit 1887 daterende architectuureenheid Sarphatipark 103-105 van A. Lubbers, die in 1937 door de firma ...
Lees meer