Aanvraag Cuypers niet gehonoreerd: voormalig station Gouwsluis geen monument

1 januari 2023

GoogleMaps (2023)

Het voormalige stationsgebouw Gouwsluis tussen Alphen en Zwammerdam wordt geen gemeentelijk monument. Het station Gouwsluis lag aan de vroegere spoorlijn Alphen-Uithoorn van de Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij (HESM) en was van 1915 tot 1936 in gebruik. Later is het pand tot woningen verbouwd. Volgens de gemeente Alphen bieden haar ruimtelijke plannen en de vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurde cultuurhistorische waardenkaart voldoende bescherming. Het Cuypersgenootschap vreest echter dat het voormalige stationsgebouw onzorgvuldig wordt opgeknapt of zelfs ten prooi valt aan de sloophamer.