Aanvraag monumentenstatus kerk Friedhoff

22 juni 2020

David Mulder

Het Cuypersgenootschap heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het kerkgebouw van de First Church of Christ, Scientist aan de Richard Wagnerstraat 32-34 in Amsterdam. De kerk is gebouwd naar ontwerp van architect Gijsbert Friedhoff (1892-1970). Voor het uitwendige van het gebouw heeft Friedhoff zich laten inspireren door de vroegchristelijke basilieken. In het interieur zijn daarentegen invloeden uit de contemporaine Scandinavische architectuur aanwijsbaar. In de kerkzaal zijn gebrandschilderde glas-in-loodramen aanwezig die zijn uitgevoerd naar ontwerp van Heinrich Campendonk (1889-1957), leerling van Johan Thorn Prikker (1868-1932) en van 1935 tot 1957 hoogleraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Uitgevoerd zijn de ramen door de firma Bogtman te Haarlem. Voorts zijn er in de kerk bijzondere lichtornamenten van Frits Lensvelt aanwezig. Interieur en exterieur van de kerk zijn gaaf bewaard gebleven.