Aanvraag monumentenstatus voor Olympushal

3 juni 2020

Leo Dubbelaar, 2019

De Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben de gemeente Zoetermeer verzocht om de Olympushal te Zoetermeer te beschermen als gemeentelijk monument. De Olympushal is gebouwd in 1978 en is een voorbeeld van een geodetische koepel, gebouwd naar het ontwerp van de Amerikaan R. Buckminster Fuller. Hij studeerde te Harvard en ontwikkelde het Dymaxion (dynamic and maximum efficiency) huis in 1927, en werd daarmee een voorloper van een meer op de ecologie gericht denken. In 1932 voltooide hij de bouw van een auto, die in alle richtingen kon rijden, later gevolgd door de eerste zogeheten geodetische koepel. Deze koepel was het resultaat van Fuller’s verkenning van de bouwprincipes van de natuur om ontwerpoplossingen te vinden. De koepels zijn redelijk snel te bouwen en vallen op door hun lichte en stabiele constructie. De Amerikaanse firma Temcor Inc. nam de koepel in productie. In Nederland kregen bijvoorbeeld het vroegere Aviodome op Schiphol, de Frans Hoebenshal te Deurne en het voormalige Nationaal Automuseum in Raamsdonksveer een dergelijke koepel. Goed behouden geodetische koepels zijn zeer zeldzaam in ons land. Slechts enkele exemplaren verkeren nog in goede staat en staan nog op hun oorspronkelijke plek. Andere zijn gesloopt. De Olympushal te Zoetermeer bleef vrij gaaf behouden. Het gebouw bezit vanwege de bouwmethode een onmiskenbare architectuur- en cultuurhistorische waarde en is daarbij een zeldzaam voorbeeld van een geodetische koepel. Tevens is het gebouw beeldbepalend voor Zoetermeer. Er is daarom alle reden toe om de Olympushal te beschermen als gemeentelijk monument. Heemschut en Cuypersgenootschap wachten het antwoord van burgemeester en wethouders met spanning af.