Aanvraag om kerk Puth te beschermen ligt lang in de la omdat gemeente twijfelt: is het een monument of niet?

15 juli 2022

Michiel van 't Einde - Reliwiki

Is de Petrus Canisiuskerk van Puth een monument of niet? Die vraag houdt de gemeente al jaren bezig. Het is de vraag of het mogelijk is het onderkomen gebouw te behoeden voor verder verval. Een eerdere aanvraag voor plaatsing op de monumentenlijst door het toenmalige kerkbestuur met instemming van het Bisdom is door de gemeente aangehouden in afwachting van de komst van de huidige Deken. Inmiddels heeft het huidige kerkbestuur de aanvraag met steun van het Bisdom ingetrokken; men overweegt de kerk te laten sluiten voor de eredienst. Het Cuypersgenootschap heeft de monumentenaanvraag opnieuw opgepakt. In afwachting tot besluitvorming wil de gemeente eerst in gesprek met Cuypersgenootschap en kerkbestuur. Er zijn mogelijkheden tot herbestemming.