Aanwijzing appartementencomplex Oldenhoeck tot gemeentelijk monument

8 december 2020

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid in Amsterdam heeft op 24 november 2020 besloten om het etagehuis Oldenhoeck (1925-1926) van de bekende Amsterdamse architect F.A. Warners (1888-1952) aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het Cuypersgenootschap had hier in 2018 om verzocht, vanwege de bijzondere kwaliteiten van het complex. Behalve het zeer fraaie en gaaf bewaard gebleven trappenhuis – met marmeren trappen, tegelvloeren, houten lambriseringen en glas-in-loodramen – zijn ook in verschillende appartementen de oorspronkelijke, door Warners ontworpen interieurafwerkingen bewaard gebleven. Verschillende eigenaren hebben bezwaar aangetekend tegen het voornemen tot aanwijzing, omdat zij onder andere voor inperking van het eigendomsrecht en woongenot vreesden. Alle bezwaren zijn gemotiveerd terzijde geschoven. Monumenten en Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn met ons van oordeel dat het complex hoge architectonische- en cultuurhistorische waarden vertegenwoordigt, als een van de vroegste voorbeelden van het etagehuis in Amsterdam, vanwege het zorgvuldig ontworpen exterieur en interieur – waarbij ook de achtergevel, ongebruikelijk in Amsterdam, door de architect met zorg ontworpen is. Ook de particuliere tennisbaan achter het appartementencomplex, die bij de oorspronkelijke opzet behoort en als zodanig uniek is, valt onder de monumentenbescherming.