Aanwijzing monumenten

3 juni 2020

onbekend

Recent heeft de provincie Drenthe haar provinciale monumentenlijst geactualiseerd. Op verzoek van het Cuypersgenootschap zijn enkele kwetsbare gebouwen te Meppel aan de monumentenlijst toegevoegd. Het betreft een woningcomplex van architect Romke de Vries aan de Evertsenstraat, de voormalige LTS aan de Randweg en de voormalige HBS aan het Zuideinde. Met name van de eerste twee objecten, voor Drenthe belangrijke toonbeelden van architectuur uit de Wederopbouw, was de toekomst lange tijd onzeker. Mede dankzij de monumentenaanvraag en een lobby richting de gemeenteraad zijn de woningen van Romke de Vries enige tijd geleden met zorg gerenoveerd. De voormalige LTS verrees in de jaren 1966-1967 naar ontwerp van het bureau van architect G.A. Heldoorn. Het ontwerp van de school aan de Randweg was zowel qua opzet als vanwege de vormgeving en het materiaalgebruik voor de bouwtijd vooruitstrevend. Het gebouw wordt binnenkort verkocht en herbestemd. De voormalige HBS aan het Zuideinde dateert van 1882 en is gebouwd in de stijl van de Hollandse neorenaissance. Het gebouw is enige tijd geleden verkocht voor herontwikkeling. Achter de HBS staat de voormalige Zuiderschool. Deze is eind jaren twintig gebouwd in de stijl van het late (zakelijke) expressionisme. Het gebouw is ontworpen door de directeur van gemeentewerken, Dirk Monsma. Na de oorlog werd de Zuiderschool met een sluis verbonden aan het hoofdgebouw van de HBS. De Zuiderschool is na een lange discussie aangewezen tot gemeentelijk monument.