Actie voor bescherming vroegere conciërgewoning bij Enschedese Ambachtsschool

3 maart 2022

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

De dichtgetimmerde ramen en graffiti geven de voormalige conciërgewoning van de Ambachtsschool een trieste aanblik. Heemschut, Cuypersgenootschap, Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en Cultureel Erfgoed Enschede maken zich zorgen over de toekomstige bestemming en willen met een monumentenstatus het pand aan de Boddenkampstraat beschermen.

Ze hebben de krachten gebundeld en samen een aanvraag ingediend bij het college om de vroegere conciërgewoning als gemeentelijk monument aan te wijzen. De voormalige Ambachtsschool voor Enschede en omstreken, ontworpen door architect Arend G. Beltman in 1916, heeft die status al. De dienstwoning zijn is waarschijnlijk eveneens door Beltman ontworpen. De combinatie van schoolgebouw en dienstwoningen is een landelijk zeldzaam verschijnsel. Van alle in de jaren 20 gebouwde scholen is het Enschedese voorbeeld nog de enige waarbij de dienstwoning als architectonisch ensemble gehandhaafd is gebleven.

De vroegere Ambachtsschool stond na het vertrek van de vmbo-locatie Schuttersveld jarenlang leeg totdat het in 2015 werd gekocht door Renpart Vastgoed uit Den Haag. In het gebouw zijn de afgelopen jaren appartementen gerealiseerd. Eerder was het de bedoeling op deze plek parkeerplaatsen te realiseren maar daartegen is door verschillende organisaties met succes bezwaar gemaakt. Thans maakt men zich zorgen over de naaste toekomst van het pand omdat de eigenaar het heeft verkocht. Hoewel na ons indringende verzoek de sloopplannen van het gebouwtje niet zijn gerealiseerd, is er ook niets zichtbaar van een wenselijk renovatieplan.