Actie voor monumenten in Bergen

1 december 2023

Google Streetview

Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Bergen verzocht om twintig interessante historische panden de gemeentelijk monumentenstatus toe te kennen. Een eerder verzoek door het genootschap, acht jaar geleden, is vooralsnog zonder resultaat gebleven. Het betreft villa’s, boerderijen en woonhuizen, maar ook bijvoorbeeld om de Alexanderflat in Bergen aan Zee, de Roland Holstschool aan de Loudelsweg, het Van Reenenpark en de kapel van het Ursulinenklooster aan de Nesdijk, alle beeldbepalende objecten met architectuur- en cultuurhistorische waarde. Ongeveer tien jaar geleden is in opdracht van de gemeente Bergen al onderzoek gedaan naar historische panden, waarbij is geadviseerd om 35 objecten als gemeentelijk monument aan te wijzen. In vijftien gevallen is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Al in 2015 verzocht het Cuypersgenootschap het college van Bergen om de resterende gebouwen aan te wijzen. Dat is nog niet gebeurd; het monumentenbeleid is vrijwel tot stilstand gekomen. Meerdere bijzondere panden in de gemeente zijn in de afgelopen jaren ook verminkt of gesloopt, waaronder een aantal van de panden die in de genoemde selectie zaten, zodat deze geschrapt zijn. Het Cuypersgenootschap heeft ook enkele nieuwe panden voor een monumentenstatus voorgedragen.