Actie voor vroegere meisjesvakschool

3 juni 2020

Maarten de Graad, 2019

Enige tijd geleden is de vroegere meisjesvakschool aan het Vispoortplein te Zutphen verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze overweegt om het gebouw uit 1920 te slopen. De gemeente Zutphen wil de planvorming niet in de weg zitten en lijkt dit te accepteren. Het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut zetten in op behoud. De meisjesvakschool van J.H.W. (Willem) Leliman (1878-1921) is ontworpen met kenmerken van de stijl van H.P. Berlage en de Haagse School. Leliman was in zijn tijd één van de bekendste architecten van Nederland. Na zijn studie vestigde hij zich in Amsterdam en later in Baarn. Leliman bouwde een groot aantal villa’s en landhuizen in Baarn, Hilversum, Bussum en Laren. Daarnaast ontwierp hij schoolgebouwen en wordt hij gezien als één van de pioniers op het gebied van de volkshuisvesting. Diverse werken van zijn hand zijn inmiddels aangewezen tot rijks- of gemeentelijk monument. De vroegere Meisjesvakschool te Zutphen heeft als gaaf voorbeeld van het werk van J.H.W. Leliman en als belangrijk schoolgebouw uit het interbellum voor Zutphen een evidente architectuurhistorische waarde. Ook is het gebouw beeldbepalend nabij de historische binnenstad.

Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben het college en de gemeenteraad verzocht de school te beschermen. Het schoolgebouw dient het uitgangspunt te zijn voor de herontwikkeling van het gebied. Oud en nieuw kunnen elkaar hier versterken. Juist een gemeente als Zutphen, met een tot op heden goede reputatie op het gebied van monumentenzorg, dient alles in het werk te stellen om de sloop van dit voor de stad unieke gebouw te voorkomen.

Aan de pers heeft wethouder Annelies de Jonge in februari 2020 laten weten behoud van het schoolgebouw niet af te gaan dwingen bij vastgoedondernemer Willem Goudkuil, die het pand voor een zeer gereduceerde prijs kocht en aangeeft dat herbestemming onmogelijk is. Wel eist de gemeente Zutphen dat de nieuwbouw moet verwijzen naar de schoolhistorie van de plek en aansluiten aan de omgeving, met gebouwen zoals de rechtbank. Een kwaliteitsteam met vertegenwoordigers van de ondernemer, de welstandscommissie, buurtbewoners en het Gelders Genootschap zal de plannen beoordelen. Het Cuypersgenootschap streeft echter naar behoud van de bijzondere school.