Acties tegen sloop schoolgebouw uit 1872 in Westwoud

6 december 2021

N. Vervat

Het Cuypersgenootschap vraagt de gemeente Drechterland de voormalige zusterschool St. Joseph aan de Dr. Nuijensstraat in Westwoud te beschermen als gemeentelijk monument. Ook Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud maakt ernstige bezwaren tegen het plan de school te slopen. De stichting Kleinschalig Wonen wil het pand slopen voor nieuwbouw om kwetsbare ouderen te huisvesten. Het Cuypersgenootschap hoopt dat het gebouw met de gemeentelijke monumentenstatus behouden blijft. Wij vinden de voormalige zusterschool belangrijk cultureel erfgoed. De school werd gebouwd in 1872 naar een ontwerp van architect Molkenboer. Het interieur van de zusterschool herbergt een steenmozaïek van de kunstenaar Rinus Cillekens uit Westwoud. Dit is een fraai en waardevol voorbeeld van naoorlogse monumentale kunst. Samengevat heeft het gebouw een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische betekenis voor Westwoud. Ook is er sprake van een hele sterke ensemblewaarde met de naastgelegen kerk. Er is alle reden om dit historische schoolgebouw te behouden voor de toekomst.

Het is onze ervaring dat als er door een onafhankelijke partij opnieuw naar een pand wordt gekeken, dit wel degelijk als monument gezien kan worden. De gemeente zou hiervoor adviesorganisatie MOOI Noord-Holland kunnen inschakelen. Misschien wordt het plan dan niet de meest uitgebreide variant, maar misschien wordt daarmee wel het pand geheel of deels behouden.’’

Intussen heeft de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud in een brief raadsleden gevraagd om zich uit te spreken tegen de sloop. Dat de zusterschool zich niet zou lenen voor de bouw van elf zorgplekken maakt op deze lokale cultuurbewakers geen indruk. Het vermoeden is dat vooral financiële redenen ten grondslag liggen aan de wens om het pand te slopen. Nieuwbouw is simpelweg goedkoper. Volgens Historisch Hoogkarspel-Westwoud vormt de school een eenheid met de hiervoor gelegen onderwijzerswoning. Sloop van de school zou een vorm van amputatie zijn.