Alphen aan den Rijn zet sloop Salvatorikerk door

9 juni 2021

ansichtkaart met poststempel (1962)

De komst van 27 zorgwoningen plus 35 koopappartementen op de plek van de Alphense Salvatorikerk is van de baan. In plaats daarvan komen er zestig dure huurappartementen. De sloop van de in 1960 gebouwde kerk gaat hoe dan ook door, zegt wethouder Gerard van As, die achter het nieuwe bouwplan staat.

Het Cuypersgenootschap en de gemeentelijke erfgoedcommissie protesteerden in 2017 tegen de voorgenomen sloop van het gebouw op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan en de Ambonstraat, maar volgens burgemeester en wethouders was het toen al te laat om het gebouw nog als monument aan te wijzen.

Door ’veranderende marktomstandigheden’ is het oorspronkelijke bouwplan niet meer haalbaar, meldt de gemeente nu. Green Real Estate heeft de bouwplek doorverkocht aan Bogor Ontwikkeling, die er zestig vrije sector huurappartementen wil bouwen. Zo’n tien procent daarvan valt in de categorie ’middelduur’ en is daarmee iets goedkoper dan de overige woningen.

Bij de beoordeling van het nieuwe bouwplan hebben burgemeester en wethouders niet gepoogd om de Salvatorikerk alsnog voor sloop te behoeden. Bogor moet zich wel houden aan een aantal afspraken die met Green Real Estate zijn gemaakt over behoud van waardevolle onderdelen van de kerk. Zo moet de nieuwe eigenaar het kerkorgel uit 1854 en het wandmozaïek aan de buitenkant van het gebouw beschermen. Met Green was afgesproken dat het kunstwerk een plek zou krijgen in de nieuwbouw.