Beschermde status woningen Sint Vitusstraat Winschoten aangevraagd

11 januari 2024

Google Streetview

Er moet een beschermde status komen voor de meer dan honderd jaar oude huisjes in St. Vitusstraat die nu door sloop bedreigd worden. Daarom hebben Heemschut en het Cuypersgenootschap de gemeente Oldambt verzocht om de panden aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. De huisjes werden oorspronkelijk bewoond door de werknemers van de machinefabriek NoordNed die er dichtbij stond. Op dit moment zijn ze eigendom van de woningcorporatie Acantus. Acantus wil 27 van de 52 huisjes slopen omdat deze panden beschadigd en verzakt zijn en omdat renovatie financieel en technisch niet haalbaar zou zijn. Veel van de bewoners zijn mordicus tegen de sloopplannen. Het complex woningen, een bijzonder en fraai voorbeeld van de vroege sociale woningbouw in Winschoten, is in architectonisch en cultuurhistorisch opzicht van waarde voor de gemeente Oldambt.