Bewoners station Markelo zitten niet te wachten op monumentenstatus

24 maart 2023

onbekend

Als het aan het Cuypersgenootschap ligt moet het voormalige station van Markelo voortaan als gemeentelijk monument door het leven gaan. Bewoners en gemeente staan echter niet te springen. Gemeente Hof van Twente en Het Cuypers Genootschap troffen elkaar in de Zwolse rechtbank voor een oordeel door de bestuursrechter. Het Cuypersgenootschap is van oordeel dat het object een typisch voorbeeld betreft van het voor de negentiende eeuw kenmerkende gestandaardiseerde stationsgebouw. Dit type is 38 keer gebouwd, waarvan er 29 reeds zijn gesloopt. Het karakteristieke station werd in 1953 gesloten en wordt sinds 2007 bewoond door de huidige eigenaren, die echter niet gelukkig zijn met een monumentenstatus, vooral vanwege de te verwachter beperkingen die met de monumentenstatus gepaard gaan.

De bestuursrechter buigt zich vooral over het proces en motivering om de aanvraag van het Cuypersgenootschap te weigeren. Die was onvoldoende, oordeelde ook de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hof van Twente. Het college richtte zich te veel op de weigering van de eigenaren, in plaats van een eigen afweging te maken. De rechter was het met de gemeente eens dat, omdat er reeds drie vergelijkbare objecten in de gemeente Hof van Twente als gemeentelijk monument zijn aangewezen én het stationstype niet uniek is in Nederland, het algemeen belang in deze zaak minder zwaarwegend is. De gemeente had inmiddels een eigen afweging opgesteld, gesteund door de Erfgoedcommissie. Die commissie betwist op punten de monumentale waarde niet, maar het gebouw is niet uniek. De stations in Goor, Delden en Diepenheim (voormalig) zijn al als gemeentelijk monument aangewezen. Hof van Twente voelt niet de noodzaak een vierde station aan deze lijst toe te voegen. Bovendien gaat dwang ten koste van het welbevinden van de bewoners. Een eerdere aanvraag, in 2011 vanuit de gemeenteraad, kreeg om soortgelijke redenen geen vervolg. Wordt vervolgd.