Bezwaar tegen deze herbestemming Congregatiekapel Veghel

12 april 2021

348330.IJ.Th.Heins-RCE

Het Cuypersgenootschap maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de voormalige Congregatiekapel, Mr. van Coothstraat 1 te Veghel. Dit belangrijke rijksmonument dreigt door een ingrijpend herbestemmingsplan ernstig aangetast te worden. Wij hebben de gemeente verzocht om geen medewerking te verlenen aan dit plan.

De kapel dateert uit 1890 en is gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. Het gebouw behoort tot de belangrijke rijksmonumenten van Veghel en maakt onderdeel uit van een voor Nederland uniek ensemble van deels door Cuypers ontworpen bouwwerken bestaande uit het gasthuis (Bernardinusgesticht) scholen, Kerkhofkapel, Congregatiekapel en de Lambertuskerk. In de afgelopen jaren is de kapel na het vertrek van de laatste gebruiker echter in verval geraakt. Door de gemeente moest gehandhaafd worden tegen lekkages, interne vochtproblemen en gebreken aan de ramen.

Om het gebouw voor de toekomst te kunnen behouden is renovatie en herbestemming noodzakelijk. Op dit moment wordt er door het bedrijf Juffer Vastgoed gewerkt aan een herbestemming tot 20 zorgwoningen. Uiteraard zijn er bij iedere herbestemming aanpassingen aan het monument nodig, maar met dit plan verliest het gebouw te veel van haar karakter. Zeer ingrijpend voor de buitenzijde is de toevoeging van grote ramen voor daglichttoetreding en de verwijdering van de oorspronkelijke toegangsdeuren. Binnen verdwijnt de beleving van het interieur grotendeels door de opsplitsing in kleine woningen. Onduidelijk is ook of het tongewelf zichtbaar blijft. Ook andere kenmerkende interieurdetails lijken te verdwijnen. Het streven zou juist moeten zijn om het interieur – in de loop der tijd behoorlijk aangetast – waar mogelijk in oude glorie te herstellen.

Daarom hebben wij gevraagd om aan het nu voorgestelde plan geen medewerking te verlenen en betrokkenen te stimuleren om in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie van Veghel tot een plan te komen dat dit unieke rijksmonument respecteert.