Bijzondere panden Hulst onbeschermd

17 januari 2022

Reliwiki

Hulst heeft veel Rijksmonumenten, maar gemeentelijke monumenten zijn er nog niet. Bijzondere bouwwerken die niet beschermd zijn, kunnen in theorie dus gewoon gesloopt worden. Zorgelijk, vindt het Cuypersgenootschap.

De protestantse kerk aan de Houtmarkt in Hulst, het voormalige gemeentehuis in Sint Jansteen, het voormalige gemeentehuis van Clinge en de luchtwachttoren in Nieuw Namen zijn bekende en karakteristieke bouwwerken die niet beschermd zijn. Gezien het rijke verleden van de gemeente en de vele historische panden is dit zorgelijk volgens Norman Vervat, omdat historische panden nu vrij eenvoudig kunnen gesloopt.

In Hulst is wel al voorwerk gedaan. In 2012 stelden de Oudheidkundige Kring en de Stichting Beschermd Stadsgezicht Hulst ook een lijst op met objecten die behouden moesten blijven, omdat ze architectonisch, historisch of archeologisch belangrijk zijn. Dat resulteerde in een boek met foto’s en aanbevelingen, dat werd overhandigd aan de gemeente Hulst. Het Cuypersgenootschap voerde in 2015 de eerste gesprekken met de gemeente en in 2018 werden er samen met een wethouder panden bezocht die voor bescherming in aanmerking komen. Formeel is er echter niets aangewezen.

Het klopt dat er geen gemeentelijk beleid is voor het aanstellen van gemeentelijke monumenten, laat een woordvoerster van de gemeente Hulst weten, die ook niet weet wanneer dat wel prioriteit krijgt.