Briëtwoningen in gevaar

3 juni 2020

Erfgoedvereniging Heemschut

Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Middelburg verzocht om de Briëtwoningen in de Middelburgse wijk Het Zand te beschermen als gemeentelijk monument. Op dit moment lopen de gesprekken over de toekomst van de woningen. De eigenaar wil overgaan tot sloop van een groot deel ervan. Samen met de Erfgoedvereniging Heemschut proberen we de eigenaar en de gemeente te bewegen tot behoud en renovatie. In 1940 werd de binnenstad van Middelburg getroffen door een bombardement dat vele panden in de as legde. Voor de bouwkundige uitwerking van vervangende huisvestingsplannen buiten de binnenstad werd eind 1940 de Stichting Herbouw Middelburg opgericht, die onder leiding stond van ir. P Verhagen. De eerste vervangende woningen verrezen in 1941 binnen het uitbreidingsplan ’t Zand. In de eerste fase kwamen 147 traditionalistische arbeiderswoningen met twee bijbehorende winkelpanden tot stand naar ontwerp van de architect P.H.N. Briët (1894-1978). De woningen sluiten aan bij de lokale bouwtraditie, die tot uiting komt in de variatie in bouwhoogten, het materiaalgebruik en de detaillering. Met haar traditionele opzet sluit de wijk aan bij de principes van de zogenoemde Delftse School, een met name in de kleinere steden zeer populaire traditionalistische architectuurstroming. De tweede fase (’t Zand II) startte in 1946 en betrof 65 woningen in een iets soberder uitvoering. Voor Middelburg vertegenwoordigen de genoemde woningen evident bijzondere architectuur- en cultuurhistorische waarden. De woningen vertellen het verhaal van de wederopbouw van Middelburg tijdens en na de oorlog en zijn een hoogwaardig zeldzaam en vrij gaaf behouden regionale variant van volkswoningbouw in de stijl van de Delftse School.

Bij onze behoudsactie kregen wij steun van de kleindochter van de architect, Antoinette Briët. Nadat eerst haar vader in de gaten heeft gehouden of de woningen niet werden aangetast, heeft zij nu die taak overgenomen. Dus niet alleen voor de bewoners van de Briët-huizen, maar ook de kleindochter breken er dus spannende tijden aan.