Christian Sciencekerk Amsterdam op verzoek van het Cuypersgenootschap aangewezen als gemeentelijk monument

14 oktober 2020

Jan Lobbes

De First Church of Christ, Scientist (Christian Sciencekerk), gelegen aan de Richard Wagnerstraat 32-34 is op verzoek van het Cuypersgenootschap aangewezen gemeentelijk monument.

Het kerkgebouw stond in 1991 op de lijst van het Monumenten Selectie Project 1850-1940 van het Rijk. Het gebouw is indertijd niet aangewezen. De Amsterdamse dienst Monumenten & Archeologie (M&A) geeft in de monumentbeschrijving aan dat de Christian Sciencekerk van architect G. Friedhoff een hoge monumentwaarde heeft vanwege het exterieur, de ruimtewerking van de kerk, de hoofddraagconstructie, de plattegronden en de interieurafwerking. Met uitzondering van de aangebouwde zondagsschool is de kerk sinds de bouwtijd nagenoeg onveranderd gebleven, inclusief alle genoemde interieuronderdelen. Het bestuur van de kerk heeft op 14 juni 2020 een zienswijze ingediend tegen het aanwijzingsbesluit. Daarin is aangegeven dat het bestuur blij is met de erkenning van de monumentale waarde van het kerkgebouw en is gevraagd om aanpassing van de redengevende beschrijving: de verbouwing van de zondagsschool tot kinderdagverblijf was niet opgenomen en er ontbrak welke interieurdelen specifiek van belang zijn. Aan dat verzoek is door M&A voldaan.