College wil nieuwbouw in plaats van renovatie monumentale Trefpunt

8 november 2021

onbekend

Het college van B&W wil het liefst alle bestaande gebruikers van ’t Trefpunt herhuisvesten in een nieuwbouwlocatie. Dit blijkt uit het collegevoorstel ‘Herhuisvesting ’t Trefpunt’ dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Wethouder Luijendijk zegt dat met nieuwbouw de behoefte aan kwaliteit van huisvesting en ruimte goed kan worden ingevuld en voldoet ook (financieel) voldoen aan de wensen rondom inrichting, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting.

Op 13 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen over ‘t Trefpunt met het verzoek een plan te presenteren over de herhuisvesting van de gebruikers van ‘t Trefpunt op de huidige locatie. Hierbij heeft de gemeenteraad gevraagd een aantal scenario’s uit te werken over de keuze voor renovatie of nieuwbouw met een woningbouwlaag als extra optie.

Om nieuwbouw te realiseren is sloop van het huidige ’t Trefpunt noodzakelijk. Cuypersgenootschap en Heemschut hebben hiertegen eerder al een bezwaar ingediend en advies gegeven ‘t Trefpunt aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft, dinsdag 12 oktober 2021, besloten om dit advies niet over te nemen. De gemeenteraad heeft in juni 2020 besloten om niet te kiezen voor het renovatie van ‘t Trefpunt en het college volgt dit besluit. De reden hiervoor is dat de aanwezigheid van asbest en andere renovatiekosten een groot risico vormen voor een budgetoverschrijding en hogere kapitaallasten veroorzaken. Ook de vertragingsrisico’s van renovatie zijn niet gebaat bij de gewenste, snelle herontwikkeling van ’t Trefpunt.

Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of de nieuwbouw voor alle gebruikers van ’t Trefpunt inderdaad doorgaat. Dit besluit valt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 november 2021.