Cuypersgenootschap bezorgd over lot kapel Warmond

24 juli 2020

KLM Aerocarto

Het Cuypersgenootschap maakt zich ernstig zorgen over de kapel van het voormalige Grootseminarie van het bisdom Haarlem aan de Mgr. Aengenentlaan  te Warmond. Er zijn plannen om de rijksmonumentale kapel van het complex ingrijpend te moderniseren. Een aangevraagde omgevingsvergunning is bij de gemeente Teylingen in behandeling. Het interieur van de kapel dateert uit de negentiende eeuw. Het betreft een zeldzaam en vrij gaaf behouden Gesamtkunstwerk uit de bouwtijd met orgel, diverse altaren, kruiswegstaties en kanunnikenbanken. Het plan omvat verwijdering van de genoemde objecten met uitzondering van het orgel. Het idee is om de inventarisonderdelen na verwijdering te plaatsen in de Antoniuskerk te Dordrecht. Deze voorgestelde herplaatsing is wat het Cuypersgenootschap betreft geen goede oplossing. Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Teylingen verzocht om in overleg met alle betrokken partijen in te zetten op behoud van dit unieke Gesamtkunstwerk.