Cuypersgenootschap bezorgd over Rubenslaanschool

11 september 2020

onbekend

Het Cuypersgenootschap en de buurtbewoners maken zich zorgen over het lot van de Rubenslaanschool in Utrecht. In de Utrechtse gemeenteraad zijn zorgen uitgesproken over de voorgenomen sloop van de voormalige Rubenslaanschool in de wijk Kromme Rijn.

Enkele jaren geleden deed de gemeente Utrecht uitvoerig onderzoek naar het naoorlogse erfgoed in de stad. In het in 2016 gepubliceerde rapport zijn enkele bijzondere panden uit deze periode gepresenteerd. De gemeente liet toen weten dat er in Utrecht twee waardevolle wijken uit de tijd van de wederopbouw zijn. Het gaat om de Kromme Rijn en de Halve Maan die opvallen door de zeer hoogwaardige stedenbouw, architectuur en groenvoorzieningen. Tot op heden zijn deze wijken grotendeels in de oorspronkelijke staat behouden. Na de vaststelling van het rapport zijn een paar panden monumenten geworden. Voorbeelden daarvan zijn de zogenaamde Stadionflat en enkele bijzondere naoorlogse bouwprojecten van Gerrit Rietveld.

“De gemeente heeft echter nooit de stap genomen om de twee bijzondere wijken de status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht te geven. In deze gebieden is sloop en verminking van gebouwen nog zeer eenvoudig, zoals de huidige discussie laat zien”, meldt het Cuypersgenootschap.

Omwonenden kregen in mei van de gemeente een wijkbericht met de mededeling dat de school dit najaar gesloopt zal worden. Het pand zou in zeer slechte staat verkeren en daardoor onbruikbaar zijn geworden. Het Cuypersgenootschap denkt echter dat een snelle sloop van het pand onnodig is en verzoekt daarom de gemeenteraad om in te grijpen. Op die manier kan meer onderzoek naar behoud en hergebruik worden gedaan.