Cuypersgenootschap en Heemschut vinden Stadsbouwhuis Leiden monumentaal

4 mei 2021

Leids Dagblad

Het Leidse Stadsbouwhuis moet bewaard blijven. In navolging van het Cuypersgenootschap, de Historische Vereniging Leiden en de adviescommissie Cultuurhistorie, pleit nu ook Heemschut voor het behoud van het complex aan de Langegracht.

Bond Heemschut wijst erop, net als de andere partijen, dat de architectuur van het gebouw een schoolvoorbeeld is van structuralisme. En daar heeft Nederland niet al te veel voorbeelden meer van. Het complex deed sinds de jaren tachtig dienst als kantoor voor ambtenaren en is nu tijdelijk anti-kraak verhuurd.

Voor het stadsbestuur is het een uitgemaakte zaak dat het Stadsbouwhuis tegen de vlakte gaat. Er zijn al uitgewerkte schetsen in omloop van de drie appartementencomplexen die ervoor in de plaats moeten komen. Sterker nog, een deel van de beoogde nieuwbouw is uitdrukkelijk bestemd voor de bewoners van het Doelencomplex, die daar weg moeten vanwege bouwplannen van de universiteit.

Bond Heemschut schaart zich nu bij de partijen die hopen dat het pand alsnog kan blijven staan en de monumentenstatus krijgt.