Cuypersgenootschap heeft zorgen over Oudenbosch

11 november 2020

collectie www.krogtweb.nl, fotograaf onbekend

De dreigende afbrokkeling van de rijke religieuze architectuur van Oudenbosch houdt de gemoederen bezig. Inwoners mengen zich in de discussie om de hoogdravende plannen van het religieus erfgoed wegens geldgebrek af te schalen.

Pijnpunt is vooral de gewijzigde randvoorwaarde waaronder het gemeentebestuur het pensionaat Sint Anna in de markt zet. Een potentiële koper krijgt de mogelijkheid de kapel en muziekschool te slopen. Bij dat laatste schrok zo ongeveer heel Oudenbosch wakker.

Voorafgaand aan het eerste raadsdebat over dit onderwerp, voerden negen insprekers het woord. Van de bibliotheek, tot het Arboretum, van het Zouavenmuseum tot de gidsen van Saint Louis en van het Cuypersgenootschap tot de Oudenbossche harmonie.

Jan-Hein van Spaandonk van de petitiegroep Hart voor Oudenbosch riep de raad op burgerparticipatie in te stellen en sloop te voorkomen. Als schot voor de boeg gaf Van Spaandonk de suggestie mee om de kloosterkapel in te vullen met bibliotheek, KBO en toeristisch informatiepunt (TIP). De KBO zit nu nog in de Vossenberg, TIP maakt gebruik van het station.

Het megaproject ligt in handen van gemeente, bouwbedrijf Van Agtmaal en woningcorporatie Woonkwartier. De provincie stelt een fikse subsidie in het vooruitzicht mits in de Mariabouw tenminste enkele culturele instellingen zich er vestigen. De zes raadsfracties deelden in de grote teleurstelling van de insprekers. ,,Onze geschiedenis dreigt uitgewist te worden‘’, zei Simone Dirven, geboren en getogen tussen de kloosters van Sint Anna en Saint Louis.

Burgerparticipatie en veel betere communicatie van het college werd door alle fracties omarmt. Gerard Huijpen (VVD) zag in Woonkwartier de kwade genius. Tegen de in de raadzaal aanwezige directeur Ruud van de Boom brieste hij: ,,U heeft ons jarenlang een worst voorgehouden, er komt niets van uit. Het ware beter als Woonkwartier zich terugtrok uit het hele project.‘’

Wethouder Jan Mollen kon zich alle emoties goed voorstellen. ,,Ik ben ook Oudenbosschenaar, maar vasthouden aan het oorspronkelijk plan brengt onverantwoord veel meerkosten met zich mee.‘’