Cuypersgenootschap krijgt gelijk van rechter in gemeente Alphen aan den Rijn

24 juli 2020

Studio Alphen

Er is toch een kans dat multifunctioneel centrum Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk (gemeente Alphen aan den Rijn) wordt aangewezen als monument. Een verzoek daartoe werd vorig jaar afgewezen door de gemeente Alphen aan den Rijn, maar dat is ten onrechte gebeurd. Nu moet de aanvraag opnieuw beoordeeld worden.

Stichting Het Cuypersgenootschap diende in 2019 een verzoek in om acht panden, waaronder Het Anker, te beschermen door ze aan te merken als gemeentelijk monument. De gemeente ging daar niet in mee en weigerde alle acht de gebouwen de monumentenstatus te geven. De stichting besloot daarop bezwaar aan te tekenen, en met succes. Het Cuypersgenootschap is door de gemeentelijke bezwarencommissie in het gelijk gesteld.

Een gemeentewoordvoerder reageert desgevraagd dat de monumentenaanwijzing destijds is afgewezen, omdat de gemeente Alphen aan den Rijn het erfgoed in de nabije toekomst op een andere manier wil beschermen dan de gebouwen de monumentenstatus te geven. Nu dat standpunt niet rechtsgeldig blijkt, wordt de zogeheten aanwijzingsprocedure alsnog opgestart.

Het Anker is in 1975 gebouwd naar ontwerp van de architect Ton Alberts. ‘Het gebouw, met haar opvallende organische baksteenarchitectuur, is een belangrijk voorbeeld van zijn werk’, meent Het Cuypersgenootschap. ‘Cultuurhistorisch is het van waarde als illustratie van de opkomst van buurthuizen en de steeds intensievere samenwerking tussen kerkgenootschappen en de maatschappij in deze periode.’

Het gebouw aan de Chopinlaan werd door de gemeente te koop aangeboden, maar verschillende biedingen werden afgewezen. Een architect heeft voorgesteld om het gebouw te versterken in haar bouwhistorische waarde en uit te breiden met woningbouw. De haalbaarheid van dit voorstel wordt uitgezocht middels een onderzoek. ‘De architect, projectontwikkelaar en woningcorporatie Habeko zijn nog in overleg over de mogelijkheden. Wij wachten de uitkomst af’, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Het Cuypersgenootschap wil dat Het Anker een respectvolle herbestemming krijgt waarbij het karakter van het gebouw behouden blijft. ‘Een monumentenstatus kan richting geven aan wat wel en niet kan’, legt de stichting uit. De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten dat het altijd al de bedoeling was om de cultuurhistorische waarden van het pand te behouden.

Nu de aanwijzingsprocedure is opgestart wordt onderzoek gedaan naar de monumentale waarden van alle acht de gebouwen. Zodra het onderzoek is afgerond, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het al dan niet toekennen van de monumentenstatus. Volgens de gemeentewoordvoerder zorgt deze aanwijzingsprocedure niet voor vertraging van het onderzoek naar de herbestemming van het pand.