Cuypersgenootschap maakt bezwaar tegen sloop Oranjekwartier

11 september 2020

Oranjevereniging Oranjekwartier

Het Cuypersgenootschap maakt zich, met bewoners en politiek ernstig zorgen over de toekomst van de woningen aan de Prins Hendrikstraat, Emmastraat en Oranje Nassaustraat in Voorburg (Oranjekwartier). Eigenaar Wooninvest heeft recent naar buiten gebracht dat men de voorkeur geeft aan sloop-nieuwbouw van de huizen. Het Cuypersgenootschap verzet zich tegen deze plannen en heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg verzocht in te zetten op renovatie van de cultuurhistorisch waardevolle woningen.

De woningen waar het over gaat zijn begin jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd door woningbouwvereniging St. Martinus. De huizen worden samen met de in de buurt gelegen huizen van de Voorburgsche Woningbouwvereeniging gerekend tot de eerste sociale woningen in Voorburg. Dit wijkje is een zeer fraai voorbeeld van dergelijke woningbouw en heeft een grote architectuur- en cultuurhistorische waarde.  In 2016 is overwogen om het complex vanwege haar bijzondere architectuur en historie te beschermen als gemeentelijk monument.

Hoewel de woningen door renovaties in het verleden wel iets van hun uitstraling kwijt zijn is het geheel zeer goed behouden. Er moet veel aan de huizen gebeuren, maar er is geen enkele reden tot volledige sloop. Zoals al op tientallen plekken in Nederland is aangetoond zijn dit soort vroege arbeiderswoningen goed te renoveren. Ook duurzaamheidsmaatregelen zijn veelal goed mogelijk zonder de uitstraling aan te tasten. Een slimme architect moet ook voor het Oranjekwartier een haalbaar en betaalbaar renovatieplan kunnen maken.