Cuypersgenootschap met Oud Westland en Heemschut in het verweer tegen een plan voor de Watertoren van Naaldwijk

10 juni 2022

De drie organisaties vinden dat het plan voor de verbouwing van de watertoren in Naaldwijk afbreuk doet aan het karakteristieke rijksmonument. De gemeente laat opnieuw de financiële belangen zwaarder wegen dan de cultuurhistorische. Onlangs gaf het Westlandse college aan groen licht te willen geven voor de bouw van appartementen in en om de watertoren aan de Verburchlaan. Alleen wethouder Piet Vreugdenhil liet optekenen de opvatting van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie te delen. Zij hadden negatief geadviseerd over het plan.

De gemeente negeert, zo blijkt telkens opnieuw, herhaaldelijk adviezen van deskundige adviesorganen. De gemeentelijke commissie bezwaarschriften moest onlangs al corrigerend optreden in de besluitvorming rond de Aloysiusschool in Monster en de rooms-katholieke begraafplaats in Naaldwijk. In beide beschikkingen ontbrak het aan een deugdelijke belangenafweging en gaven economisch belangen de doorslag.

De inbreuk op het monument wordt gebagatelliseerd. In feite komt er naast de watertoren een nieuwe toren voor lift en trappenhuis. Dat is een ingrijpende inbreuk op het silhouet van de watertoren. Tussen beide torens komen glazen woonverblijven. De gemeente beweert echter dat 90 procent van het rijksmonument behouden blijft.

Wij adviseren de gemeenteraad niet akkoord te gaan met het voorstel om groen licht te geven voor het bouwplan en dringt aan op een bouwplan, dat wel recht doet aan de status van het monument.