Cuypersgenootschap pleit voor second opinion voor postkantoor

8 december 2020

Peter Schols

Het Cuypersgenootschap pleit voor een second opinion over de staat van het voormalige postkantoor aan de Patersstraat in Venray. Het genootschap denkt dat het gebouw nog goed gebruikt kan worden.

De eigenaar van het voormalige postkantoor wil het met de grond gelijkmaken en op die plek een groot aantal appartementen bouwen. Norman Vervat van het Cuypersgenootschap hield voor de raadsleden een vurig pleidooi voor behoud van het markante gebouw midden in het centrum van Venray. Volgens hem ligt het voor de hand dat de projectontwikkelaar tot de conclusie komt dat het naoorlogse gebouw in de stijl van de Delftse School niet te behouden valt; het is echter de vraag of het gebouw écht zo slecht is.

Vervat pleit ervoor het bouwkundig rapport van de projectontwikkelaar nog eens te laten toetsen. Bijvoorbeeld door BOEi, een organisatie die al vele oude gebouwen in Nederland een nieuwe bestemming heeft gegeven. “In mijn ogen kan het oude postkantoor nog heel goed een nieuwe bestemming krijgen”, aldus Vervat. “Slopen kan maar één keer. Monumenten geven kwaliteit aan de leefomgeving. Ik bied u onze steun aan voor het behoud van dit gebouw”.

Voor het voormalig postkantoor is al in 2010 een sloopvergunning zonder einddatum afgegeven. Dat was een rampzalig besluit, aldus Vervat: “Venray is al veel oude gebouwen kwijtgeraakt door zijn passief monumentenbeleid. In veel andere gemeenten als Nijmegen en Weert zou zo’n gebouw al jaren een monument zijn, maar Venray heeft een verzoek daartoe in het verleden afgewezen”. Vervat stelt de gemeenteraad voor de projectontwikkelaar elders in Venray ter compensatie een stuk grond aan te bieden, waar hij diens bouwplannen kan verwezenlijken.

Ricardo Hendriks van dansschool Soul Community in het centrum van Venray stelde dinsdagavond voor van het oud postkantoor een trefpunt voor jongeren te maken, met bijvoorbeeld een skatebaan. De partij Venray Lokaal heeft zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten.