Cuypersgenootschap strijdt voor behoud klooster Pannesheide in Kerkrade

13 maart 2021

gemeente Kerkrade

Het Cuypersgenootschap stapt naar de rechter als de gemeente Kerkrade de sloop van het voormalige klooster en internaat aan de Pannesheidestraat doorzet. Het gebouw is een Rijksmonument en vertegenwoordigt volgen het Cuypersgenootschap een belangrijke historische, architectuurhistorische en culturele waarde. Verminking of sloop van beschermde rijksmonumenten is volgens de wet verboden.

We begrijpen dat het moeilijk is voor de gemeente om een nieuwe bestemming voor het gebouw te vinden. Kerkrade ligt in een zogeheten krimpregio waar het aantal inwoners afneemt. Toch ziet het Cuypersgenootschap nieuwe kansen voor het vervallen klooster. In een brief aan de gemeente wijst het genootschap er op dat vanwege de ligging in de deels vernieuwde woonwijk Blijerheide een woonfunctie haalbaar moet zijn. Lukt dat niet op de korte termijn, dan moet het gebouw wind- en waterdicht gemaakt worden in afwachting van betere tijden. De stichting wijst verder op tijdelijke bewoning die het pand kan redden van de ondergang. Sloop is onomkeerbaar. Volgens het Cuypersgenootschap geeft de gemeente met een sloopvergunning – na jarenlange verwaarlozing – een slecht voorbeeld af richting andere eigenaren van monumenten in Kerkrade. De monumentenorganisatie stelt daarom voor om het geld dat opzij is gelegd voor de sloop, te gebruiken voor de instandhouding van het oude klooster.

Als andere optie adviseert het Cuypersgenootschap om het gebouw -eventueel met de sloopkosten als bruidsschat- voor een symbolisch bedrag over te dragen aan een projectontwikkelaar. Die zou het gebouw een goede bestemming kunnen geven. Soortgelijke projecten in Limburg laten zien dat kloosters zich zeer goed lenen voor hergebruik.