Cuypersgenootschap tegen sloop Sint Jozefkerk Someren-Heide

11 november 2020

DCI Media

De St. Jozefkerk in Someren-Heide is in de verkoop gegaan. Het markante gebouw wordt al twee jaar niet meer als kerk gebruikt. In het dorp hopen ze dat er woningen in komen. De kerk werd gebouwd in 1961 naar ontwerp van de architecten Oskam en Geenen, in modernistische stijl. Ze heeft grote glazen vensters en een open klokkentoren. Het gebrandschilderde raam van 24 bij 6 meter is een blikvanger. Het stelt de zondvloed voor, met in het midden de ark van Noach en verschillende dieren daarnaast. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

,,Vanaf de kerksluiting in 2018 is er interesse om het gebouw te kopen”, zegt Wim Jaspers. Hij is vice-voorzitter van het bestuur van de Heilige Franciscusparochie. ,,Om iedereen de kans te geven is het gebouw nu in de verkoop gezet. Er zijn legio mogelijkheden voor de koper, mits die zich aan de voorwaarden van het bisdom houdt. In Someren-Heide gaat de voorkeur uit naar interne woningbouw zoals appartementen en starterswoningen.”

De dorpsgemeenschap vindt dat het gebouw gesloopt mocht worden, onder voorwaarde dat de toren behouden blijft. Het Cuypersgenootschap denkt hier anders over. Gezien het beeldbepalende belang van dit gebouw is sloop onacceptabel.