Cuypersgenootschap verzet zich tegen sloop Gevers Deutz Terweeschool in Oegstgeest

13 maart 2021

Taco van der Eb

“Het zou doodzonde zijn wanneer de monumentale zou worden gesloopt. Daar is iedereen het wel over eens. Maar dat wil niet zeggen dat sloop en nieuwbouw geen serieuze optie zou zijn”. Dat is de voorlopige uitkomst van de eerste informatieve bijeenkomst over de toekomst van de basisschool. VVD-leider Sven Spaargaren geeft echter aan ook een financiële afweging te moeten maken, ook al vindt ook hij de school een mooi gebouw en een heel mooi monument’.

De politiek kreeg vier scenario’s voorgeschoteld voor de toekomst van de school. Het scenario waarin het huidige gebouw volledig blijft bestaan, is weliswaar het goedkoopst, maar voldoet absoluut niet aan de eisen van de school. Een gerenoveerde school is niet alleen te klein, maar is ook niet geschikt te maken voor modernere vormen van onderwijs. Alleen CDA’er Tobias van der Hoeven brak een lans voor deze optie. Met een kleine uitbreiding of met een bijgebouwtje ernaast, ziet de christendemocraat een eenvoudige renovatie als een goed oplossing voor de openbare basisschool.

Nadat begin deze week bekend werd dat sloop van het monument een serieuze optie is, haastte Norman Vervat van het Cuypersgenootschap zich aan te melden als inspreker. Hij riep de politiek op om de varianten waarin het gebouw uit 1928 volledig wordt gesloopt direct naar de prullenbak te verwijzen. Vervat benadrukte dat de Gevers Deutz Terweeschool weliswaar ‘slechts’ een gemeentelijk monument is, maar dat het krachtig vormgegeven gebouw het het lokale belang overstijgt. De monumentencommissie en de welstandscommissie opteren voor behoud van de karakteristieke voorgevel. Het idee daarbij is dat de opvallende gevel aan de kant van de Terweestraat onaangeroerd blijft en dat daar achter een nieuw gebouw verrijst dat in grote lijnen een iets grotere versie van het oude gebouw wordt. Vergroting van de school met behoud van de historische voorgevel is echter met afstand de duurste optie. Volgens architect René Hoek scheelt het zo’n twintig procent vergeleken met gewone nieuwbouw.

Los van de verplichte uitbreiding waar de gemeente voor staat, heeft de school ook nog een wensenlijstje. Als er dan toch gebouwd gaat worden zou directeur Dera Petter zou graag zien dat haar school wordt uitgebreid met een eigen gymlokaal en ruimte voor de buitenschoolse opvang. Nu krijgen de leerlingen slechts een keer per week een uurtje gymles in sporthal De Cuyl. Met een half uur lopen heen en een half uur terug, zou vaker gymmen te veel ten koste gaan van de lestijd. Verschillende raadsleden toonden wel begrip voor de wensen van de school, maar koppelden daar direct de vraag aan of er in het dorp wellicht een tekort is aan gymzalen. Dat is niet het geval, wist wethouder Matthijs Huizing te melden. Een eigen gymzaal zou heel leuk zijn voor de school, maar daar blijft het dan ook bij. En een variant met gymzaal en buitenschoolse opvang wordt natuurlijk nog weer een stuk duurder.