Cuypersgenootschap verzet zich tegen sloop ministerie

5 oktober 2021

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, wil dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behouden blijft. Met de sloop dreigt een waardevol bouwwerk van de internationaal bekende architect Herman Hertzberger en een schoolvoorbeeld van het structuralisme – een belangrijke stroming in de moderne architectuur – te verdwijnen, zo staat in een brief aan de gemeenteraad van Den Haag.

Het voormalig ministeriegebouw aan de Anna van Hannoverstraat staat op de nominatie om gesloopt te worden. Nu is het de bedoeling dat het ministerie plaats maakt voor vier torens met daarin onder meer 1200 woningen. Wij verzoeken de raad om geen ondoordachte besluiten te nemen en de mogelijkheden van hergebruik van het gebouw, al dan niet in combinatie met nieuwbouw, nog eens goed in beeld te brengen.

Niet alleen dreigt een bijzonder voorbeeld van jonge bouwkunst uit Den Haag te verdwijnen, ook is het merkwaardig dat een gigantisch en goed gebouwd complex na nog geen dertig jaar tegen de vlakte gaat. Dit past niet bij het huidige (gemeentelijke) streven naar duurzaamheid. De sloop is bovendien onnodig omdat er goede mogelijkheden zijn om het gebouw om te bouwen tot woningen. Eerder liet ook de architect van het ministerie, Herman Hertzberger, weten helemaal niets te snappen van de plannen om het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te slopen. Ook zou er een compleet uitgewerkt plan van de architect zijn voor het omvormen van het ministerie tot woningen.