Cuypersgenootschap vraagt aandacht voor Baudartiuscollege in Zutphen

12 april 2021

Erfgoedcentrum Zutphen

Heemschut en Cuypersgenootschap hebben per brief aan de gemeente Zutphen hun zorgen uitgesproken over de toekomst van het Baudartiuscollege, Isendoornstraat 1 in Zutphen. Wij hebben vernomen dat het gebouw vrij zal komen, zoals te lezen valt in het gepresenteerde “Structuurbeeld Klein Vaticaan” als onderdeel van het programma “Krachtig Zutphen/Programma Binnenstad”. Vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden is behoud gewenst. Wij verzoeken de gemeente om in te zetten op behoud en hergebruik van het gebouw.

Het Baudartiuscollege is in de jaren 1949-1951 gebouwd als Christelijk Lyceum naar ontwerp van het architectenbureau Rotshuizen en Wind uit Arnhem. Dit architectenbureau – opgericht door E.J. Rotshuizen – heeft naam gemaakt als ontwerper van christelijke scholen, kerkgebouwen en zorginstellingen. In de jaren twintig en dertig werkt men onder invloed van moderne stromingen als de Haagse School en Amsterdamse School. Later werkte het bureau in een meer traditionele trant. Deze traditionele stijl is ook goed te zien in het gebouw aan de Isendoornstraat. Een groot aantal werken van dit architectenbureau is reeds aangewezen tot monument.

Het Baudartiuscollege is met haar sobere en verfijnd gedetailleerde architectuur een fraai voorbeeld van een meer traditionalistische architectuur met moderne elementen uit de wederopbouwperiode. Het gebouw heeft al vrij snel na de oplevering enkele uitbreidingen gekregen en is vrij gaaf behouden. Met name het gedeelte aan de Isendoornstraat is van grote waarde voor het stadsbeeld. Ook het interieur bevat nog diverse kenmerkende elementen uit de bouwperiode. Door de sloop van andere naoorlogse scholen heeft het gebouw voor Zutphen een grote zeldzaamheidswaarde.

In de afgelopen tijd is er een felle discussie geweest over de toekomst van het gebouw van de vroegere Meisjesvakschool aan het Vispoortplein. Onze organisaties willen een herhaling van deze situatie voorkomen. Wij vragen de gemeente nu in te zetten op hergebruik van het Baudartiuscollege. Dit schoolgebouw leent zich vermoedelijk zeer goed voor een ombouw tot woningen. Ook een combinatie van functies is denkbaar op deze aantrekkelijke locatie nabij de historische binnenstad. Om tot een succesvol hergebruik te komen is het noodzakelijk dat de gemeente een sturende rol pakt en het gebouwd wordt aangepakt door een architect en projectontwikkelaar met gevoel voor historie.