Cuypersgenootschap vraagt om aanwijzing centrum Meppel tot beschermd stadsgezicht

9 juni 2021

Bastian van de Belt

Wordt het hele centrum van Meppel tot beschermd stadsgezicht verklaard? Dat is het voorstel van het Cuypersgenootschap. Daar twijfelt wethouder Jaap van der Haar nog over.

Duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren met het monumentenbeleid van Meppel. Vanavond stemt de gemeenteraad over een nieuwe koers. Erfgoed is er voldoende: Meppel telt op dit moment 93 rijksmonumenten, 44 provinciale monumenten, 41 gemeentelijke monumenten en het beschermd stadsgezicht Meppel Oud-Zuid. Wethouder Jaap van der Haar doet donderdagavond een voorstel om structureel 50.000 euro per jaar te reserveren voor het erfgoedbeleid.

Juist vanwege die economische betekenis wil het Cuypersgenootschap een stap verder. Door de opkomst van internetshoppen hoef je niet meer de deur uit om te winkelen. Een historische binnenstad nodigt wel uit om te gaan.

“Wij vinden dat de binnenstad om bescherming vraagt”, zegt Norman Vervat van het Cuypersgenootschap. “De vraag is hoe groot je dat maakt, delen van de binnenstad of de hele binnenstad. Het is een tweetrapsraket. Monumenten aanwijzen gaat puur over een individueel pand beschermen tegen sloop of verminking. Bij beschermd gezicht gaat het over een heel gebied. Dat neem je de hele uitstraling van de stad mee inclusief gebouwen, straatlantaarns, grachten, bestrating en alle details. Dat wil niet zeggen dat alles er Anton Piek-achtig uit komt te zien. Er komt wel meer aandacht voor het geheel en de historie.”