Cuypersgenootschap vraagt om bescherming recreatieoord Hoek van Holland

4 mei 2021

Het Cuypersgenootschap heeft een melding ontvangen waarbij het recreatieoord, voorheen Kampeerterrein Hoek van Holland in haar voortbestaan wordt bedreigd. Aanleiding is het principebesluit van het college van 3 november 2020 tot verkoop van het complex. Wij geven onze zienswijze hierop.

In 1921 heeft de gemeente Rotterdam in Hoek van Holland de strandexploitatie van een particulier overgenomen en het vrij kamperen verboden. In ruil daarvoor heeft het in 1924 een eenvoudig gemeentelijk kampeerterrein opengesteld. Mede door de goede treinverbinding met Rotterdam is het spoedig daarna volgestroomd. Op het kampeerterrein zorgde de gemeente voor een waterkraan, toiletten en een politiepost, zodat orde en regelmaat konden worden gehandhaafd. Niet lang daarna werden de tenten vervangen door houten huisjes door de “bewoners” van het kampeerterrein om langere tijd aan zee door te brengen. Een houten kampeerstad met familiesfeer is vervolgens ontstaan dat op de dag van vandaag nog steeds bestaat. Onlangs heeft het de oorkonde “Echt Rotterdams Erfgoed” ontvangen en is het een onderdeel van de Canon van Nederland.

Wij verzoeken het college va Rotterdam om behoud en bescherming van het recreatieoord. Behoud en bescherming kan gerealiseerd worden door vaststelling van een bestemmingsplan waarbij de indeling van het terrein met de objecten worden verankerd en beschermd. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan het bestemmingsplan worden omgezet in een omgevingsplan. Zo blijft het karakteristiek van het recreatieoord in stand. Bij verkoop van het terrein dient als voorwaarde te worden opgenomen dat er een bestemmingsplan wordt opgesteld waarbij de bestaande kleinschalige bebouwing met huisjes gehandhaafd blijven. Voor enkele oorspronkelijke huisjes kan de monumentenstatus worden aangevraagd met instemming van de gebruiker.