Cuypersgenootschap vraagt voor school in Barendrecht monumentenstatus aan

8 december 2020

Het schoolgebouw Het Trefpunt van de lokale gemeentearchitect J.H.A. Knevel (1954-1955), is één van de laatste bijzondere panden in Barendrecht dat herinnert aan de naoorlogse periode. Het heeft een opvallende gevel in de vorm van een zaagtand en staat aan de Dr. Kuypersstraat 4 in Barendrecht. Eigenaar is de gemeente zelf. Vanwege de bijzondere architectuur- en cultuurhistorische waarde wil de Erfgoedcommissie het pand aanwijzen als gemeentelijk monument, maar de gemeenteraad heeft al in 2017 ingestemd om het gebouw in zijn geheel te slopen.

Het Trefpunt is al geruime tijd niet meer in gebruik als schoolgebouw en ruimtes worden verhuurd aan (culturele) instellingen. Deze hebben aangegeven dat het pand niet meer aan de wensen voldoet. Al met al is het een politiek gevoelig liggend plan. Op advies van de Erfgoedcommissie is in april 2020 door scholenexpert Dolf Broekhuizen een cultuurhistorische waardering opgesteld, om de aanwijzing tot gemeentelijk monument kracht bij te zetten. De cultuurhistorische waarde van het Trefpunt wordt als hoog tot zeer hoog gewaardeerd. Broekhuizen geeft aan dat het gebouw niet alleen op lokaal, maar ook op nationaal niveau belangrijk is.

Het gebouw is van hoge waarde als zeldzaam voorbeeld van een bijzondere gebouwtypologie in de gemeente. De diagonale schakeling van leslokalen, zichtbaar als een bijzondere zaagtand aan de gevel, de open centrale hal met de schoolzaal, en de openheid van het gebouw waren destijds vernieuwend, ook in nationaal opzicht. Het karakter van deze elementen zou bij aanpassing van het gebouw daarom zoveel mogelijk gehandhaafd dienen te worden, of te worden versterkt.

Recent zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen de Erfgoedcommissie (voorzitter), betrokken wethouders en de projectleider van de vervangende nieuwbouw, maar die hebben niets opgeleverd. Onze oplossing is om bescherming voor dit unieke gebouw aan te vragen.