Cuypersgenootschap vraagt Zwijndrecht om afronding monumentenproject

9 juni 2021

Ds. H.J. Douwes

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Zwijndrecht grote stappen gezet in de richting van een beter erfgoedbeleid. In 2018 is een groot aantal nieuwe monumenten aangewezen. Er zijn echter ook zaken blijven liggen. Opvallend is dat de voorgenomen aanwijzing van drie beeldbepalende kerkgebouwen tot op heden is aangehouden. Het betreft de voormalige Petruskerk aan de Mimosastraat 4 en de Heilig Hartkerk aan de Burgemeester de Bruïnelaan 76-78 te Zwijndrecht. Naast deze twee rooms-katholieke kerken is ook de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht in de selectie opgenomen.

Reden voor de aanhouding is dat bij panden met religieuze bestemming, conform artikel 3, lid 3 van de Erfgoedverordening, eerst overleg met de eigenaar gevoerd moet worden. Navraag bij de gemeente leert dat dit overleg medio 2021 nog steeds niet is afgerond en dat nog volstrekt onduidelijk is wanneer deze panden definitief aangewezen worden. Het lijkt geen prioriteit te hebben. Dit is zorgelijk. Juist het religieuze erfgoed is kwetsbaar. De Petruskerk aan de Mimosastraat wordt dit jaar verbouwd tot cultureel centrum met behoud van het monumentale exterieur. De toekomst van de H. Hartkerk is onduidelijk.

Er is alle reden om niet langer te wachten en door te pakken met de aanwijzing van de genoemde gebouwen. Een monumentenstatus is de enige manier om deze gebouwen voor de toekomst te kunnen behouden. Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente daarom verzocht om de aanwijzingsprocedures nog dit kalenderjaar ingevolge artikel 3 van de Erfgoedverordening af te ronden.