Cuypersgenootschap wil behoud Beatrixflat in Zaandam

13 maart 2021

Pascal Fielmich

De Beatrixflat was ooit de eerste hoogbouw in Zaandam. Een iconische torenflat, volgens het Cuypersgenootschap en daarom mag de flat niet worden gesloopt. In een brief roept het Cuypersgenootschap de gemeente Zaanstad op om af te zien van de sloop en volledig in te zetten op behoud en renovatie.

Leo Dubbelaar, secretaris van het Cuypersgenootschap: “Er is steeds meer aandacht gekomen voor het belang van het erfgoed uit de wederopbouwperiode. Deze periode is voor Nederland van groot belang geweest. Opvallend daarbij was de opkomst van de hoogbouw. Deze flat is voor Zaandam begin jaren zestig de eerste, een historische mijlpaal. Sloop zou een gat slaan in het geschiedenisboek van Zaandam”.

De vereniging Zaans Erfgoed wees het genootschap op de sloopplannen. Voorzitter Peter Tange, zelf twintig jaar burgemeester van Wormerland geweest, heeft onlangs een bezwaarschrift bij de gemeente Zaanstad ingediend. Ook hij verwijst naar het feit de bouw in 1962 kenmerkend voor die tijd was: “Tot die tijd was hoogbouw duur, maar door de nieuw ontwikkelde techniek van gietbeton werd hoogbouw goedkoper en beter toepasbaar in de volkshuisvesting. De Beatrixflat is een heel mooi bewaard gebleven icoon uit het stedenbouwkundig denken uit die tijd.”

Veel panden in het oude stadshart rondom het sluizencomplex werden indertijd gesloopt voor de bouw van de Beatrixbrug en de aanleg van de Peperstraat, als nieuwe toegangspoort vanuit de oostelijke wijken. Inmiddels staan deze flats langs de Peperstraat al weer op de slooplijst. Architect Sjoerd Soeters heeft plannen voor de oostzijde van het centrum gemaakt. Alle flats moeten in de plannen van Soeters weg om plaats te maken voor nieuwe flats, meer groen en mogelijk een hotel.

In die plannen zou de Beatrixflat blijven staan. Vorig jaar bleek echter dat de flat toch plat moet voor de bouw van twee luxe torenflats met daaronder een parkeergarage. Zonder die aanpassing zou de financiering van het hele plan niet meer rondkomen. De bewoners van de Peperstraat, die toch al niet van plan waren om hun sociale huurwoningen zonder slag of stoot op te geven, hebben de Beatrixflat daarom tot speerpunt van de acties gemaakt. Wanneer die niet gesloopt wordt, valt immers het hele plan voor de Peperstraat in duigen.