Cuypersgenootschap wil dat de rooms-katholieke kerk in Schipluiden wordt aangewezen als gemeentelijk monument

12 april 2021

Andre van Dijk

Daartoe hebben wij een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

De St. Jacobus de Meerderekerk staat in de Burgemeester Musquetiersingel en werd in 1964 in gebruik genomen. Het gebouw is de laatste kerk uit het oeuvre van Hendrik Valk. “De architectuur is opmerkelijk, omdat het in een zeker opzicht radicaal afwijkt van de traditionalistische bouwstijl die vader en zoon Valk voorheen hanteerden. Toen de kerk gebouwd werd, stond de rooms-katholieke kerkbouw in het teken van vernieuwing, aangestuurd door de liturgische inzichten bij het Tweede Vaticaans Concilie. Uitgangspunt was dat het altaar in het middelpunt tussen de gelovigen moest staan en de priester stond voortaan met zijn gezicht naar de gemeenschap in plaats van andersom, wat voorheen gebruikelijk was. Hierdoor konden de parochianen actief deelnemen aan de H. Mis”, schrijft het Cuypersgenootschap.

Voor de rooms-katholieke bevolking was het ook belangrijk dat de kerk er destijds kwam, omdat zij eeuwenlang ‘kerkten’ op een locatie buiten het dorp, terwijl de nieuwe kerk ook daadwerkelijk in de dorpskern gevestigd is.