Cuypersgenootschap wil monumentenstatus voor Dunea pompstation Bergambacht

15 juli 2022

Het Cuypersgenootschap maakt zich zorgen over het Dunea pompstation van de voormalige Haagse Drinkwaterleiding aan de Provincialeweg 1-5 te Bergambacht. Het voornemen van de gemeente af te zien van bescherming voor dit complex was reden om een schriftelijke zienswijze in te dienen. Opdracht voor de bouw werd gegeven in 1939, maar de oorlog zorgde voor vertraging. Op 9 juni 1949 werd begonnen met de bouw. De bekende architect J.M. Luthmann ontwierp het filtergebouw. Vlak naast het filtergebouw verrees de zeventig meter hoge standpijp; een expansievat dat de drukverschillen in de transportleiding opvangt. Er is volgens het Cuypersgenootschap alle reden om het pompstation te beschermen als gemeentelijk monument.

Burgemeester en wethouders hebben op 31 mei besloten af te zien van bescherming omdat er een convenant is gesloten met de eigenaar. Wij verbazen ons zeer over dit besluit. Inhoudelijk is er alle reden om het gebouw te beschermen als gemeentelijk monument. Een convenant met een eigenaar biedt niet de bescherming van een monumentenstatus. Een monumentenstatus is ook het meest simpele en duidelijke instrument voor de bescherming van erfgoed, zowel voor eigenaren, overheden, belanghebbenden en inwoners van de gemeente. Het is ook onduidelijk waarom voor deze grotere eigenaar een convenant – met al haar onzekerheden – voldoende is. De gemeente zorgt op die manier voor een rechtsongelijkheid tussen eigenaren. Dat is zeer ongewenst. Op deze manier wordt de geloofwaardigheid van het eigen monumentenbeleid ernstig aangetast.